Tietoa kuntotarkastuksesta

Tietoa kuntotarkastuksesta asuntokaupan yhteydessä

Asuntokaupan kuntotarkastus ja siihen liittyvä raportointi tehdään suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti.
Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistinvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, sekä vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi tilat ja rakennusosat edellä mainitun suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella.

 • Kohde tarkastetaan ensisijaisesti pintapuolisesti. Pintapuolinen tarkastus sisältää aistienvaraisen tarkastuksen lisäksi havainnointeja kosteudentunnistimella ja muilla mittalaitteilla
 • Riskihavaintoon liittyvään rakenteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja pyrittävä selvittämään rakenteen kunto tilanteeseen sopivin tarkastusmenetelmin.
 • Tyypillisesti esimerkiksi valesokkelirakenne tarkastetaan kuntotutkimukseen verrattavalla rakenneavauksella (1kpl) omistajan suostumuksella. Rakenneavauksesta otetaan tarvittaessa näyte laboratorioon tilaajan suostumuksella. Laboratorioanalyysin kustannuksesta vastaa asiakas. Rakenneavauksen ja/tai laboratorionäytteen perusteella voidaan suositella lisätutkimuksia (kuntotutkimus).
 • Raportti toimitetaan tyypillisesti noin 1–2 viikon kuluessa tarkastuksesta, pl. ruuhka-ajat.
  Kuntotarkastuksen tilaaja voi olla myyjä tai myyjän suostumuksella joku muu osapuoli, esimerkiksi kiinteistönvälittäjä. Tilaajan velvollisuus on huolehtia siitä, että hänellä on valtuudet tarkastuksen tilaamiseen.
  Kuntotarkastus tehdään puolueettomasti siten, etteivät tilaaja ja muut kohteen ulkopuoliset tekijät vaikuta tarkastuksen laatuun, suoritustapaan tai tulosten raportointiin.

Kohteen asiakirjat ja muut dokumentit

Asuntokaupan kuntotarkastuksen keskeisin tehtävä on tuottaa tietoa rakennuksen kunnosta ja korjaus- sekä huoltotarpeista kaupan osapuolille. Tämän vuoksi tarkastuksessa tulee esittää mahdollisimman kattavasti rakennukseen liittyvät asiakirjat, kuten pääpiirustukset, rakennepiirustukset, työselostukset, huoltokirjat jne. Kaikkien osapuolten etu on, että rakennuksen korjaushistoriasta saadaan mahdollisimman selkeä käsitys. Tarkastuksen yhteydessä on tärkeää tuoda esiin kaikki tiedossa olevat viat ja vauriot.
Olisi hyvä, jos ennen tarkastusta listaatte vaikka paperille mahdollisia tehtyjä remontteja, sekä niiden ajankohdat. Vuosi riittää.

Huomioi ennen tarkastusta!

 • Rakennuksen vesikate tarkastetaan siinä tapauksessa, että katolle on turvallinen kulku. Katto tarkastetaan pääsääntöisesti seinä- ja lapetikkailta ja kulkusillalta tähystäen. Tarkastaja ei ole velvoitettu menemään katolle, mikäli kattoturvatuotteissa on puutteita. Loivilla katoilla kulku on pääsääntöisesti turvallista myös ilman kattoturvatuotteita.
 • Rakennuksen yläpohja tarkastetaan niin ikään siinä tapauksessa, että yläpohjaan ja yläpohjassa on turvallinen kulku. Tarkastaja arvioi työturvallisuuden paikan päällä.
 • Talviaikaan tehtävissä tarkastuksissa ei välttämättä voida havainnoida salaojien olemassaoloa tai toimintaa, pihan kaatoja tai muita ulkopuolen ominaispiirteitä.
 • Muita kohdekohtaisia rajauksia voi olla esimerkiksi varastot, joissa on runsaasti tavaraa, eikä niiden kuntoa näin ollen voi kauttaaltaan todentaa.
 • Ulkorakennukset, esimerkiksi erilliset autotallit, eivät kuulu asuntokaupan kuntotarkastuksen piiriin.
 • Suihkun/suihkujen tulee olla käyttämättä vähintään 1–2 vuorokautta ennen tarkastusta.
 • Toivomme, että puhdistatte kaikki lattiakaivot viimeistään 1–2 vuorokautta ennen tarkastusta, jotta ne voidaan tarkastaa.

Kuntotarkastaja ei vastaa asunnon tai kiinteistön virheistä, vaan niistä vastaa asunnon/kiinteistön omistaja.

Kuntotarkastuksen hinta

Kainuun alueella kuntotarkastuksen hinta on 780 € sis. ALV 24 %. Lähdemme myös Kainuun ulkopuolelle, pyydä tarjous! Kuntotarkastus laskutetaan tarkastuksen jälkeen, ennen raportin toimittamista. Raportin toimitusehtona on maksettu lasku.

Kajaanin kaupunkialueen ulkopuolella hintaan lisätään matkakustannukset tuntiperusteisesti 75 €/h.

Kuntotarkastajalla on vahingon vastuuvakuutus tarkastuksen aikana mahdollisesti syntyvien vahinkojen varalta. Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Kuntotarkastuksen peruminen

Tilattu kuntotarkastus voidaan perua 5 arkipäivää ennen tarkastuksen sovittua ajankohtaa. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, veloitetaan peruutuksesta kuntotarkastuksen hinta 780 € sis. ALV 24 %. Peruutusehto perustuu Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013.

Kuntotarkastusta voidaan kuitenkin siirtää työkalenterimme puitteissa esimerkiksi asiakkaan tai tarkastajan sairastumisesta johtuen. Tällöin 5 vuorokauden raja ei luonnollisesti päde, vaan siirrosta tulee olla puhelimitse yhteydessä heti kun on tiedossa, ettei varattu tarkastusajankohta sovi.

Raportin toimitus ja kohteen asiakirjojen palautuminen omistajalle

Raportti toimitetaan kun se on valmis. Normaali toimitusaika on noin 1-2 viikkoa, mutta ruuhka-aikoina toimitusaika voi poiketa tästä. Emme ole korvausvelvollisia, jos poikkeava toimitusaika hidastaa kaupantekoa.

EMME POSTITA kohteen rakennuspiirustuksia, kuntotarkastusraporttia tai energiatodistusta. Rakennuspiirustukset voi noutaa erikseen sovittuna aikana Kajaanista, Ala-Lehtikankaalta.

EMME TULOSTA. Tarkastusraportin ja energiatodistuksen saatte sähköpostitse. Jos teillä ei ole käytössänne sähköpostiosoitetta, voimme toimittaa dokumentit suoraan esimerkiksi kiinteistönvälittäjälle, lähisukulaiselle tai ystävälle. Tulostuspalvelua voi kysyä sellaista palvelua tarjoavista yrityksistä.